logo

当前位置: 首页>馆员空间
 

李娜馆员空间

个人信息
姓 名:       李娜
部 门:      阅览部
联系方式:      021-65903515     li.na@mail.shufe.edu.cn


工作职责
1.外文书刊阅览室读者服务,外文期刊签收、装订;
2.Calis外文期刊网项目的维护和读者咨询服务;
3.财大SCI&SSCI论文统计与分析。 


科研成果
个人空间

 

创建部门:  负责馆员:   最后更新日期:2013-06-09   
分享到:

 

Copyright 2011 上海财经大学图书馆 All rights reserved

地址:上海市杨浦区武川路111号 邮编:200433