logo

当前位置: 首页>馆员空间
 

范苇馆员空间

个人信息
姓 名:       范苇
部 门:      读者服务部
联系方式:      65903451     fanwei@sufe.edu.cn


工作职责
1.日语语言文学学科联系人
2.读者培训


科研成果
个人空间

 

创建部门:  负责馆员:   最后更新日期:2013-06-13   
分享到:

 

Copyright 2011 上海财经大学图书馆 All rights reserved

地址:上海市杨浦区武川路111号 邮编:200433