logo

当前位置: 首页>馆员空间
 

丁鹿原馆员空间

个人信息
姓 名:       丁鹿原
部 门:      编目部
联系方式:           


工作职责
中文图书分编审校


科研成果
个人空间

 

创建部门:  负责馆员:   最后更新日期:2013-06-18   
分享到:

 

Copyright 2011 上海财经大学图书馆 All rights reserved

地址:上海市杨浦区武川路111号 邮编:200433