logo

当前位置: 首页>馆员空间
 

魏海燕馆员空间

个人信息
姓 名:       魏海燕
部 门:      采访部
联系方式:      65902707     wei.haiyan@shufe.edu.cn


工作职责
1、中文图书采购(马列、哲学类)
2、读者荐书的处理
3、重点学术类图书的寻访、推广


科研成果
个人空间

 

创建部门:  负责馆员:   最后更新日期:2013-06-24   
分享到:

 

Copyright 2011 上海财经大学图书馆 All rights reserved

地址:上海市杨浦区武川路111号 邮编:200433