logo

当前位置: 首页>馆员空间
 

黄煜馆员空间

个人信息
姓 名:       黄煜
部 门:      采访部
联系方式:      65904394     huang.yu@mail.sufe.edu.cn


工作职责
 1、中、外文图书验收统计;
 2、中文图书采访;
 3、外事秘书。


科研成果
个人空间

 

创建部门:  负责馆员:   最后更新日期:2013-06-17   
分享到:

 

Copyright 2011 上海财经大学图书馆 All rights reserved

地址:上海市杨浦区武川路111号 邮编:200433