logo

当前位置: 首页>馆员空间
 

刘霞馆员空间

个人信息
姓 名:       刘霞
部 门:      流通部
联系方式:      65908965     liu.xia@mail.sufe.edu.cn


工作职责
1、会计学院资料中心管理和建设
2、会计学学科服务


科研成果
 
个人空间

1、会计学院资料中心管理和建设,详细职责:

   1)会计学资料中心的文献需求调研、征订,协调购买

   2)会计学院资料中心的文献整理、签收、上架、下架装订等日常工作

   3)会计学院资料中心的读者分析、借阅分析等

 

2、会计学学科服务

   1)会计学学科信息资源教育

   2)会计学文献信息咨询

   3)会计学学科导航建设

   4)信息定题推送等

 

创建部门:  负责馆员:   最后更新日期:2013-06-18   
分享到:

 

Copyright 2011 上海财经大学图书馆 All rights reserved

地址:上海市杨浦区武川路111号 邮编:200433