logo

当前位置: 首页>馆员空间
 

许凌馆员空间

个人信息
姓 名:       许凌
部 门:      采访部
联系方式:      021-65904394     xling@mail.shufe.edu.cn


工作职责
 1、采访部主任
 2、负责上海财经大学图书中外文图书、报刊的采购、交换和赠送工作
 3、兼任图书馆西文图书(含电子)采访馆员


科研成果
个人空间

 

创建部门:  负责馆员:   最后更新日期:2013-06-26   
分享到:

 

Copyright 2011 上海财经大学图书馆 All rights reserved

地址:上海市杨浦区武川路111号 邮编:200433