logo

当前位置: 首页>馆员空间
 

许芹馆员空间

个人信息
姓 名:       许芹
部 门:      特藏部
联系方式:      02165902224     xq-whu@163.com


工作职责
500强文献资料特藏建设
bloomberg管理员
金融学院联络员
图书馆助管管理员


科研成果
个人空间

 

创建部门:  负责馆员:   最后更新日期:2013-06-28   
分享到:

 

Copyright 2011 上海财经大学图书馆 All rights reserved

地址:上海市杨浦区武川路111号 邮编:200433