Departments & Staff
 

Title/Department

Name

Tel. No.

University Librarian

Prof. LI Xiaoye

6590-4051

Secretary of CPC

DAI Hongxia

6590-3514

Deputy Univ. Librarian

CHEN Xiao

6590-4053

Deputy Univ. Librarian

WANG Yang

6590-2174

Assistant to Univ. Librarian

Dr. LIU Jintao

6511-5680

Administration Office

SHEN Yan

6590-4788

Acquisition Dept.

XU Ling

6590-4394

Cataloguing Dept.

ZHU Yifei

6590-4546

Circulation Dept.

SUN Jing

6590-4052

Reading Dept.

CHEN Xiao

6590-4306

User Services Dept.

TAN Dandan

6590-3451

 

Special Collection Dept.

Dr. CHENG Hongmei

6590-2705

 

Branch of North No.1 Zhongshan Rd. Campus

JI Yunfeng

6536-2662

IT Dept.

CUI Songbo

6590-4789